• Celso Fernández López- Alcalde (PSG-PSOE)
  • Marcos Antonio Castro González - Concelleiro (PSG-PSOE)
  • José Manuel Iglesias Araujo- Tenente alcalde (PSG-PSOE)
  • Mª Luz Roo Cabo - Concelleira (PSG- PSOE)
  • Begoña Demanuel Arias - Concelleira (PSG -PSOE)
  • Wenceslao A. Botana Mosquera - Concelleiro (PSG- PSOE)
  • Carlos Gallego Lama - Concelleiro (PSG- PSOE)
  • Alejandro González González - Concelleiro (PP)
  • Mª Luisa Rodríguez Lama - Concelleira (PP)
  • Roberto Collazo Novoa - Concelleiro (PP)
  • José Luis Blanco Fernández - Concelleiro (PP)