Corporación Municipal

 • José Manuel Iglesias Araujo - Alcalde (PSdeG-PSOE)
 • Marcos Antonio Castro González - Tenente Alcalde (PSdeG-PSOE)
 • Wenceslao A. Botana Mosquera - Tenente Alcalde (PSdeG- PSOE)
 • Mª Luz Roo Cabo - Concelleira (PSdeG- PSOE)
 • Begoña Demanuel Arias - Concelleira (PSdeG -PSOE)
 • Carlos Gallego Lama - Concelleiro (PSdeG-PSOE)
 • Carmen López Valeiras (PSdeG-PSOE)
 • Alejandro González González - Concelleiro (PP)
 • Mª Luisa Rodríguez Lama - Concelleira (PP)
 • José Luis Blanco Fernández - Concelleiro (PP)
 • Ana Carolina Lage Mosquera (PP)