Concello de Maside
Praza Maior, 1

Teléfono: 988280606

Horario: De 9:00 a 14 horas

Taxa 5€ certificación

Servizos prestados:
Consulta e certificación datos catastrais.
Presentación electrónica declaracións catastrais.